Sterk bezette NK’s door komst Eredivisie Triathlon

 In Eredivisie

De triathlonsport was in recente jaren niet verwend met overweldigende belangstelling voor nationale kampioenschappen, maar die trend wordt in 2012 doorbroken. Zowel het NK sprinttriathlon in Groningen als het NK olympische afstand in Veenendaal krijgt te maken met een wachtlijst, waardoor de Nederlandse Triathlon Bond voor het eerst in lange tijd gedwongen wordt keuzes te maken over de toelating van atleten. De komst van de Eredivisie Triathlon bracht dit proces in een stroomversnelling.

Verdeling startplekken

In de Eredvisie Triathlon komen de sterkste verenigingen en teams tegen elkaar uit in een competitie over vijf races. Zowel het NK sprint als het NK olympische afstand maakt dit jaar deel uit van deze competitie. Dat betekent een gegarandeerd aantal starters van 88 bij de mannen en 56 bij de vrouwen. Aangezien zowel in Groningen als in Veenendaal 100 startplekken voorzien zijn, ontstaat een schaarste in het aantal beschikbare plekken voor atleten zonder eredivisieteam. De NTB heeft besloten om vijf aanwijsplekken te creëren, voor atleten die geen deel uitmaken van een eredivisieteam, maar gezien hun sportief niveau wel thuis horen op een nationaal kampioenschap. De overige beschikbare plekken worden toegewezen op basis van klassering op de nationale ranking, zoals die per 1 januari 2012 opgesteld is.

Kampioenschappen op hoog niveau

De NTB is bezig met een kwaliteitsslag voor kampioenschappen in de komende jaren. Behalve verhoging van het sportieve niveau, wordt ook gewerkt aan vergroting van de uitstraling en het creëren van een ambiance die aantrekkelijk is voor publiek, sponsoren en media. Vergroting van het deelnemersaantal is al enkele jaren een wens, die nu met de komst van de Eredivisie Triathlon vervuld wordt. Het hoge sportieve niveau van deze competitie gaat daarnaast zorgen voor een kwalitatief sterk startveld.

Tijdig inschrijven

Atleten die willen deelnemen aan één of beide NK’s, wordt geadviseerd tijdig in te schrijven. Zes weken voor de betreffende race wordt de voorlopige startlijst vrijgegeven. Atleten die dan op de reservelijst terecht komen, krijgen de keuze of ze daar willen blijven staan, of dat ze zich alsnog –zonder bijkomende kosten- willen afmelden, om bijvoorbeeld elders te kunnen racen. Ook atleten die denken voor een aanwijsplek in aanmerking te komen, dienen zich individueel in te schrijven voor het betreffende kampioenschap.

Voor eredivisieteams geldt dat uiterlijk zes weken voor de betreffende wedstrijd het team moet zijn ingeschreven. Per team dienen vier atleten te worden aangemeld. Overige teamleden kunnen zich individueel aanmelden voor het kampioenschap, maar worden dan beoordeeld zoals alle andere individuele inschrijvers, met toelating op basis van hun ranking. Concreet betekent dit dat de laatste inschrijfdatum voor het NK sprinttriathlon in Groningen 5 mei is. Inschrijven voor het NK olympische afstand in Veenendaal kan tot 6 juli.