NK’s en eerste Eredivisie wedstrijden van 2014 bekend!

 In Eredivisie
Foto: Marcel Meinema

Foto: Marcel Meinema

Het NTB bondsbestuur heeft afgelopen week in nauw overleg met de Werkgroep Wedstrijdofficials (WGWO) de meeste NK-organisaties voor 2014 en 2015 kunnen aanwijzen. Deze toewijzing vindt plaats op basis van de sinds enkele jaren gehanteerde bidprocedure, waarbij nadrukkelijk gekeken is naar de adviezen en aanbevelingen voor kwaliteit en uitstraling die de speciaal hiervoor samengestelde Taskforce NK’s in 2011 heeft gedaan.

Organisaties hadden tot 1 juni de tijd om hun ambities voor de komende jaren kenbaar te maken. Beleidsmatig wordt door de NTB gestreefd naar toewijzing voor minimaal 2 jaar. In een aantal gevallen is echter in overleg met de organisaties, of op basis van de toewijzing in 2013 gekozen voor alleen 2014. Met organisaties die hun bid niet gehonoreerd zagen wordt de komende tijd gekeken naar andere mogelijkheden om de ambities vorm te geven. Daarbij kan dan bijvoorbeeld gedacht wordt aan opname in divisies of circuits.

Vastgesteld zijn nu (data en overige informatie volgen z.s.m.):

Discipline

Categorieën Organisatie 2014 2015
Crossduathlon overall
12+/16+/neo/masters
Pijnacker

x

Paratriathlon v.a. 16+ Didam

x

Triathlon Midden overall/masters Didam

x

Triathlon Sprint (*) 12+/16+/neo/overall Amsterdam

x

Triathlon Ol. Afstand (*) 12+/16+/neo/overall Weert

x

x

Crosstriathlon overall
12+/16+/neo/masters
Ameland

x

x

Triathlon Lang overall/masters Almere

x

x

Wintertriathlon overall
12+/16+/neo/masters
Twente

x

x

* Tevens Eredivisie

Voor duathlon Lang is in principe Horst de aangewezen organisatie, maar definitieve toewijzing hangt af van een eventuele toewijzing van één of meerdere EK’s aan dit evenement. Op basis van eerdere ervaringen is besloten dat het niet wenselijk is dat een EK en een NK gecombineerd in dezelfde wedstrijd plaatsvinden.

Dit betekent tevens dat er nog geen toewijzingen zijn gedaan voor:

  • – Triathlon Olympische Afstand Masters
  • – Triathlon Sprint Masters
  • – Duathlon Sprint (5-20-2,5)
  • – Duathlon Midden (10-40-5)

Organisaties die voor deze evenementen (en de nog vrije NK’s voor 2015) alsnog een bid in willen dienen kunnen zich melden bij NTB directeur Rembert Groenman: rembert.groenman@triathlonbond.nl.

De bidprocedure voor de overige Lotto Eredivisie en 1eDivisie races volgt in het najaar.