Wat bij een DNS/DNF/DSQ in de Team-Relay?

 In Algemeen

Het opnemen van de Team-Relay in een competitie als de 1e- of Eredivisie, is erg gaaf. Het team element komt nog verder naar voren en het is erg spectaculair. Het brengt qua regelgeving alleen veel denkwerk met zich mee. Want wat doe je als iemand uit een DSQ krijgt? Dat zou een grote impact hebben op het eindklassement. Dat komt niet ten goede aan het competitie verloop.

Hierom zijn de twee regels bedacht. Deze zullen zowel bij de finale wedstrijd van de Lotto Eredivsie in Almere op 15 september als de Apex 1eDivsie in Enschede op 1 september gelden:

  • Wanneer een atleet tijdens een team-relay uitvalt of niet start krijgt deze een vervangende tijd toegewezen welke gelijk is aan de langzaamste individuele tijd plus 30 seconden.
  • Wanneer een atleet tijdens een team-relay wordt gediskwalificeerd krijgt deze een vervangende tijd toegewezen welke gelijk is aan de langzaamste individuele tijd plus 90 seconden.

Met de vervangende tijd samen met de tijden van de overige atleten van het team wordt vervolgens een team-tijd bepaald waarmee het team in de uitslag van de competitiewedstrijd wordt gerangschikt.

Door het invoeren van deze regels is de invloed van een DNS, DNF of DSQ van een atleet tijdens een team-relay meer in lijn met de individuele competitiewedstrijden. Een DNS, DNF of DSQ van een individuele atleet betekent nu niet automatisch een laatste plaats voor het team in de betreffende wedstrijd. Een team zal nu enkele plaatsen in de uitslag zakken zoals dat ook bij een individuele competitiewedstrijd het geval zou zijn bij een DNS, DNF of DSQ van een individuele atleet. Hierdoor wordt voorkomen dat één enkele DNS, DNF of DSQ van een atleet meteen het gehele eindresultaat van het team in de competitie bepaalt.