Enquête 1eDivisie

 In 1eDivisie

Enige tijd geleden hebben we een enquête gehouden onder teamcaptains en deelnemers van de 1eDivsie. We kunnen niet alle resultaten terugkoppelen, maar alle tips en suggesties zijn meegenomen in de verdere uitbouw van het teamcompetitieconcept in 2014 en daarna. De twee meest opvallende zaken zullen we hier uitlichten:

1. Stayeren in de 1eDivisie

2. Starten van Eredivisie atleten in 1eDivisie

Een grote groep, 50% van de respondenten, zou stayerwedstrijden willen zien, hoewel er ook een grote groep, 36%, deze niet toegevoegd wil zien aan het competitieprogramma van de 1eDivisie triathlon. Overduidelijk is wel dat de jury strenger moet optreden bij overtredingen in niet-stayerwedstrijden. Maar liefst ⅔ van de deelnemers aan de enquête is hier voorstander van.

Voor komend jaar hebben we één stayerwedstrijd in het competitieprogramma opgenomen, op 1 juni in Almere over de sprint-afstand.

Het strenger optreden bij overtredingen, wat praktisch gezien neerkomt op beter handhaven van het stayerverbod in niet-stayerwedstrijden, is meegenomen in ons overleg met de WGWO begin december. Ook is er een discussieworkshop geweest tijdens het NTB-congres in november.

Besloten is om bij de 1eDivsie-wedstrijden dit jaar een extra jurylid aan te stellen met de specifieke taak handhaving van het stayerverbod. Verder doen we een nadrukkelijk beroep op de deelnemer zelf. Sportief gedrag is een onderdeel van de sport.

Voor de regels met betrekking tot het starten op een hoger niveau is een meerderheid ervoor (51%) om na een start in de Eredivisie niet meer te mogen uitkomen in de 1eDivisie. Invoering van deze regel zou betekenen dat na een invalbeurt in het hogere team van een vereniging een atleet meteen niet meer startgerechtigd is voor de rest van het seizoen. Tevens is het niet mogelijk om atleten (bijvoorbeeld talentvolle junioren) een keer aan het hogere niveau van de Eredivisie te laten ‘proeven’. Komend jaar zal de regel blijven gelden dat er 1 start op een hoger niveau mogelijk is, waarmee een invalbeurt of het ‘snuffelen’ aan het hogere niveau mogelijk blijft.

Overige punten

De diversiteit in wedstrijdafstanden wordt zeer goed gewaardeerd door een grote groep, 75%. Komend jaar staat er met een teamwedstrijd in Arnhem, stayer-sprint in Almere, OD in Oud Gastel, sprint in Utrecht en een OD in Maastricht wederom een divers competitieschema op de kalender.

De mening over reisafstanden is verdeeld. Besloten is om een landelijke competitie te behouden, helaas is het niet gelukt om een wedstrijd in het noorden van het land op te nemen in de 1eDivisie. Voor de 2eDivisie is, mede ingeven door de zeer grote groep aanmeldingen, wel voor een Noord/Zuid indeling gekozen. We vermoeden dat de bereidheid tot reizen toch wel wat afhankelijk is van het niveau en de insteek (meedoen is belangrijker dan winnen) van het team al kunnen we dit niet direct uit de resultaten halen. Na afloop van de competities zullen we inventariseren hoe de indeling is bevallen en dit mee gaan nemen in de plannen voor de verdere uitbouw in niveaus.

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat er verbeteringen in dagprogramma’s van de competitiewedstrijden zouden moeten komen. Later starten en de competitieserie zou het hoofdonderdeel van de dag moeten zijn. In onze overleggen met de wedstrijdorganisaties zullen we meenemen, dat waarschijnlijk ingegeven door reisafstanden, teams graag later zouden willen starten. Garanties kunnen we niet geven, maar we gaan er zeker naar kijken.

Over de aandacht voor de 1eDivisie in de berichtgeving van de competities zijn de meningen verdeeld. Een derde vindt deze voldoende, maar een derde zou ook graag meer aandacht zien. Komend jaar zullen we persberichten blijven verzorgen. Om meer beeldmateriaal te verkrijgen zal er een team van enthousiastelingen bij alle 1eDivsie wedstrijden video-opnames gaan maken met handcamera’s en beelden vanuit een quadcopter. Een montage van deze beelden (sfeerreportage, geen wedstrijdverslag) zal snel na de wedstrijd beschikbaar zijn.

Bij de open vragen zijn er vele tips en suggesties gegeven. Deze opmerkingen hebben we voor de verschillende organisaties gebundeld en voorzien van enkele adviezen om hun wedstrijd komend jaar weer een stapje aantrekkelijker te maken voor deelnemers en publiek. Ook de diverse suggesties voor de competitie als geheel zullen we meenemen bij de opzet en regelgeving voor 2014 en daarna.