Nieuw(s) in de Teamcompetities Triathlon 2017

 In Algemeen
Teamcompetities Triathlon

Foto: Sonja Jaarsveld

Terwijl het huidige seizoen voor de meeste teams nog een finalewedstrijd in petto heeft, hebben wij nieuws over volgend seizoen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we starten in 2017 een 4eDivisie voor mannen! Net als in de 2eDivisie en 3eDivisie zal deze bestaan uit een afdeling ‘noord’ en een afdeling ‘zuid’.
Voor vrouwen behouden we de Eredivisie, 1eDivisie en 2eDivisie (noord en zuid). Alleen bij heel veel extra belangstelling overwegen we een 3eDivisie ‘noord’ en ‘zuid’ toe te voegen.

De animo om als team te starten in de Teamcompetitie blijkt onverminderd groot. Nadat we vorig jaar winter besloten even ‘een pas op de plaats te maken’ (en geen 4eDivisie te starten) gaan we deze winter de uitdaging aan om er voor Eredivisie t/m 4eDivisie een prachtig seizoen van te maken.

We kunnen ons voorstellen dat dit nieuws allerlei vragen oproept. Op sommige vragen hebben we al antwoord; voor andere zaken vragen we jullie nog wat geduld.

Wat we al wél weten:

  • Huidige teams uit de Eredivisie t/m 3eDivisie wordt gevraagd via deze link aan te geven of ze er in 2017 weer bij zijn. Die aan- of afmelding is definitief en moet uiterlijk 30 september aan ons worden doorgegeven.
  • Dit geldt ook voor de teams die ‘degraderen’ uit de 3eDivisie; zij kunnen aangeven of ze er in 2017 opnieuw bij willen zijn. Afhankelijk van de animo die er is bij nieuwe teams zullen we zorgvuldig afwegen waar de daadwerkelijke grens voor degradatie naar de 4eDivisie voor deze teams komt te liggen (en of 2017 dus een seizoen in de 3eDivisie of 4eDivisie wordt). Hierover horen jullie medio oktober meer.
  • Mogelijk klinkt 30 september voor een aantal van jullie als ‘een vroeg beslismoment’. Met het groeien van de competitie, de verschillende partners en belangen die daar aan verbonden zijn en het goed kunnen voorbereiden van het nieuwe seizoen hebben we deze definitieve aan- of afmelding echt nodig.
  • Nieuwe teams / verenigingen en extra teams van bestaande verenigingen die in 2017 graag willen starten in de 4eDivisie (mannen) of 2eDivisie (vrouwen) kunnen zich ook t/m 30 september melden via deze link. Het lijkt zinvol om voor aanmelding ons handboek voor teams en competitiereglement eens door te nemen; daarin staat allerlei informatie over de gang van zaken rondom de competitie, kosten, spelregels en bijvoorbeeld ook voorwaarden voor de samenstelling van een team.
  • Instromen is alleen mogelijk in het laagste niveau van de competitie (4eDivisie mannen, 2eDivisie vrouwen).
  • Het is al jaren mogelijk om met twee verenigingen samen een zogenaamde ‘startgemeenschap’ te vormen. Dit houdt in dat 2 verenigingen gezamenlijk aan de teamcompetities deelnemen. Met name interessant voor kleinere verenigingen, die moeite hebben zelf een volwaardig (vrouwen)team op de been te brengen. Meer informatie hierover is ook te vinden in het competitiereglement. Als jullie een startgemeenschap willen starten, geef dit dan even duidelijk aan; dan bekijken we samen de mogelijkheden (en evt. consequenties).
  • Ná 30 september gaan wij aan de slag met de ongetwijfeld complexe puzzel om e.e.a. passend te maken binnen alle divisies. Het kan heel goed zijn dat we ook dit jaar (helaas!) teams zullen moeten teleurstellen.
  • Met de komst van de 4eDivisie vervalt de mogelijkheid om in 2017 in de 3eDivisie uit te komen met twee teams van dezelfde vereniging. Verenigingen die dit betreft zullen worden herplaatst in de 4eDivisie. Alleen in de laagste divisie blijft een mogelijkheid om met twee teams van dezelfde vereniging uit te komen.
  • Traditiegetrouw maken we op het NTB-congres (zaterdag 19 november) de wedstrijdkalender bekend. Voor die tijd (tot de puzzel helemaal af is) kunnen we daar geen uitspraken over doen. Behalve dan dat we met enkele gave plannen bezig zijn…!
  • De precieze indeling van de teams per divisie (en de verdeling noord / zuid daarbinnen) zal ook uiterlijk 19 november bekend zijn.

 

Hebben jullie vragen?

Stuur die dan naar een van de volgende contactpersonen.

Teams Eredivisie → Marcel Meinema via marcel@eredivisietriathlon.nl

Teams 1eDivisie → Jan Bos via jan@1edivisietriathlon.nl

Teams 2eDivisie → Hans Bennis via hans@2edivisietriahtlon.nl

Teams 3eDivisie → Fiona Sleeuwenhoek via fiona@3edivisietriathlon.nl

Nieuwe teams → Diederik Scheltinga via info@eredivisietriathlon.nl