Versterking vanuit teams voor het officialkorps

 In Algemeen
29749745866_0ccafbc35f_o

Foto: Sonja Jaarsveld

In samenwerking met de organisatie van de Teamcompetities Triathlon is door de WGWO (werkgroep wedstrijdofficials) van de NTB een ‘juryplan voor de Teamcompetities’ opgesteld, wat van alle 253 deelnemende teams binnen de Teamcompetities een lichte inspanning vraagt, die gezamenlijk een groot effect kunnen hebben. Waarom we dit doen en hoe dat er dan precies uitziet, dat lezen jullie hier…

Waarom een ‘juryplan’?

Onze sport groeit! Nieuwe wedstrijdorganisaties en nieuwe verenigingen staan op, enkele oude wordt nieuw leven in geblazen en bestaande zitten in de lift. Een prachtige ontwikkeling! Deze ontwikkeling brengt naast allerlei kansen en mogelijkheden ook enkele uitdagingen met zich mee.

De laatste jaren is de druk op het officialkorps toegenomen door een aantal oorzaken, onder andere door het succes van de Teamcompetities. Met in 2017 maar liefst 40 wedstrijden binnen 8 divisies, met daarbij stayerwedstrijden en diverse teamformats, wordt er qua inzet behoorlijk wat gevraagd van de jury. Vanuit de WGWO gebeurt het nodige om de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve groei van officials te realiseren, maar zij kan dit niet alleen. Er moet gekeken worden naar andere manieren om het officialkorps te versterken of uit te breiden.

De Teamcompetities zijn een succesformule gebleken. Gelet op de uitbreiding van de competitiestructuur de afgelopen jaren – en de sterke inzet van alle betrokkenen – genieten atleten, teams, organisaties en verenigingen enorm van deze Teamcompetitie.

Analoog aan veel andere sporten, wil de NTB graag een structuur in het leven roepen waarbij de deelnemende teams en verenigingen ook een aandeel leveren in het mede mogelijk maken van de structuur die het geheel ondersteunt. Deze ambitie is ook beschreven in het ‘jaarplan 2017’. Bij veel andere sporten bestaat er bij de deelname aan competities voor teams al een verplichting om af en toe een scheidsrechter / assistent aan te leveren. Zo’n constructie zou binnen de triathlon ook kunnen, en het lijkt niet vergezocht om aan deelnemende teams ook een kleine tegenprestatie te vragen voor het geleverde sportplezier binnen diezelfde competitie.

Wij zouden het als organisatie van de Teamcompetities heel mooi vinden als we – uitgaande van ons aller succes – kunnen bijdragen aan het (gedeeltelijk) oplossen van bovengenoemde uitdaging. Sterker, we vinden dat daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om onze sport nog mooier te maken.

Hoe ziet het ‘juryplan’ er uit?

Door ieder team in elke divisie te vragen eenmaal per seizoen, bij één wedstrijd één assistent voor het officialkorps te leveren, zijn er per seizoen 253 (!) paar extra handen beschikbaar. Er zijn immers 253 teams in de competitie.  

Door die 253 paar handen slim te verdelen over de verschillende wedstrijden die iedere divisie doet, zijn er per wedstrijd uit de Teamcompetitie zo’n 4-5 extra paar handen beschikbaar. Zo’n jury-assistent kan een meereizend familielid, een supporter, buurman, clublid of andere bekende van het team zijn die kort voor, en tijdens de startserie van de betreffende divisie enkele ondersteunende hand- en spandiensten verricht. (De enige restrictie die aan deze persoon wordt gesteld is dat het niet een al opgeleid NTB-jurylid is. Dit zou de druk op de beschikbaarheid van het totale korps namelijk niet ontlasten.)

De assistenten worden onder supervisie van een NTB-jurylid ingezet op afgebakende en makkelijk instrueerbare taken, zoals toezicht op de zwemstart, in de wisselzone, bij de op- en afstapstreep, in de strafbox, bij het ‘schaduw schrijven’ aan de finish, et cetera.

Met de inzet van jury-assistenten kunnen de NTB-juryleden ontlast worden, zodat deze bijvoorbeeld meer kunnen worden ingezet op de motor voor de stayercontrole. De taak van overige NTB-juryleden bij wedstrijden binnen de Teamcompetitie schuift dan wat meer op van uitvoerend naar uitvoerend / toezichthoudend, waardoor er ook meer overzicht en rust is binnen het team van juryleden dat die dag opereert.

Wat moet een team nu doen?

Eind januari / begin februari maken we bekend welke teams bij welke wedstrijd wordt gevraagd een assistent te leveren. Daarbij zullen we dan ook duidelijk aangeven waar die assistent aangemeld moet worden, hoe de verdere communicatie met de jury zal verlopen en wat in aanloop naar de wedstrijddag (en op de wedstrijddag) de bedoeling is.