‘Juryplan’ Teamcompetities krijgt concrete invulling

 In Algemeen

Foto: Marcel Meinema

De indeling van het juryplan waarover we eind december al eerder berichtten is bekend. Aanvullend op de toen verstrekte informatie vind je hieronder de praktische invulling.

Op basis van het totaal aantal teams per divisie (mannen en vrouwen apart) is een verdeling gemaakt over de vijf wedstrijden die binnen betreffende divisie plaatsvinden. In dit overzicht is te zien op welk moment er van een team een inspanning wordt verwacht, in de vorm van het leveren van een official-assistent.

Hoe gaat het nu verder in zijn werk?

  1. De teamcaptain / het team gaan op zoek naar een official-assistent voor betreffende wedstrijd (het gaat om een vrijwillige inspanning tijdens (in ieder geval) de startserie van jullie divisie).
  2. Via de organisatie van de Teamcompetities ontvangt iedere captain een maand voor de wedstrijd een herinneringsmail, waarin nogmaals wordt aangegeven dat het betreffende team wordt gevraagd bij de betreffende wedstrijd een official-assistent te leveren. In deze mail staan ook de contactgegevens van de NTB-gedelegeerde van het jurykorps (de zogenaamde ‘NG’) bij die betreffende wedstrijd.
  3. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het doorgeven van de naam + contactgegevens van de vrijwilliger aan de NG.
  4. De NG neemt vervolgens rechtstreeks contact op met de vrijwilligers van betreffende teams voor betreffende wedstrijd en stemt inhoudelijk verder met hen af wat er verwacht wordt / wat hun taken zullen zijn.
  5. De NG ontvangt van ons een overzicht van de teamcaptains van teams die een vrijwilliger gaan leveren. Zolang er geen vrijwilliger doorgegeven is, is de teamcaptain de contactpersoon voor de NG en ontvangt hij / zij de bij punt 4 genoemde informatie.
  6. Teams zijn vrij om onderling te wisselen, als dat voor beide partijen beter uitkomt. Doorgeven van zo’n wissel is niet nodig, zolang er maar een vrijwilliger aanwezig is op de wedstrijddag. Zowel het jurykorps als de organisatie van de Teamcompetities gaan er voor het gemak van uit dat het in het overzicht genoemde team verantwoordelijk is voor de official-assistent en zullen – als dat nodig is – dus met het in bovenstaand overzicht genoemde team communiceren. Als er gewisseld is, is het aan de teams om dit onderling verder nader af te stemmen.

We hopen en verwachten dat de teams zich sterk willen maken om op deze manier een steentje bij te dragen en de sport verder te versterken.