Indeling official-assistenten 2018 bekend

 In Algemeen

Foto: Renee Tijdink

Sinds 2017 is het ‘juryplan’ tussen de Teamcompetities en de NTB-Werkgroep Wedstrijdofficials (WGWO) van kracht. In dit plan ondersteunen de teams het officialkorps tijdens de Teamcompetitie-wedstrijden en dragen zo een steentje bij aan de extra inzet die het krap bezette officialkorps moet doen bij de Teamcompetitie-wedstrijden.

Net als vorig jaar zorgt in 2018 ieder team in competitie ervoor dat er bij één wedstrijd in het seizoen een assistent beschikbaar is voor ondersteuning van het officialkorps. Op die manier is er door het hele seizoen heen per competitiewedstrijd tussen de drie en de zes paar extra ogen en handen beschikbaar voor assisterende diensten bij de officials. Deze assistenten zijn alleen actief rond het moment dat het eigen team aan het voorbereiden / racen is, dus vanaf circa 1 uur voor de start tot ongeveer een half uur na de eerste finisher.

WGWO maakt indeling bekend

Op basis van het totaal aantal teams per divisie (mannen en vrouwen apart) is een verdeling gemaakt over de vijf wedstrijden die binnen betreffende divisie plaatsvinden. Tijdens de kick-off meeting van 10 maart jongstleden hebben de aanwezige teamcaptains al hun voorkeuren kunnen aangeven bij welke wedstrijd(en) zij de assistenten willen inzetten. De WGWO heeft deze voorkeuren allemaal kunnen honoreren. De overige teams zijn ingedeeld op de nog openstaande plekken, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met de reisafstand.
In dit overzicht is te zien op welk moment er van een team een inspanning wordt verwacht, in de vorm van het leveren van een official-assistent.

Gang van zaken, communicatie

De teamcaptain / het team gaat op zoek naar een official-assistent voor betreffende wedstrijd.
Via de NTB-gedelegeerde (NG) die aan de diezelfde wedstrijd verbonden is, ontvangt iedere teamcaptain ongeveer een maand voor de wedstrijd een herinneringsmail, waarin nogmaals wordt aangegeven dat het team wordt gevraagd bij de betreffende wedstrijd een official-assistent te leveren. Van deze NG hoort de teamcaptain ook waar en hoe laat de assistent zich op de wedstrijddag kan melden voor een korte briefing en taakverdeling.
De teamcaptain is verantwoordelijk voor alle informatievoorziening aan de betreffende assistent.
De organisatie van de Teamcompetities heeft geen bemoeienis met deze communicatie; dit verloopt rechtstreeks tussen de teamcaptains en de betreffende NG’s.

Onderling wisselen

Teams zijn vrij om onderling te wisselen, als dat voor beide partijen beter uitkomt. Wel blijft het in het overzicht genoemde team verantwoordelijk voor de informatiedoorgifte aan het team waarmee geruild is. De NG heeft altijd alleen maar contact met de teamcaptains van de teams die volgens het overzicht aan de beurt is. Ruilen is dus een onderlinge kwestie tussen de twee teams.

Aanwezigheidsregistratie & Jeugdsportfonds

Uitgangspunt is een 100% commitment (en dus aanwezigheid van assistenten) van alle teams in de competitie.
Voor iedere assistent die gedurende het seizoen 2018 actief is, stort de NTB 10 euro in het Jeugdsportfonds. Teams waarvan om welke reden dan ook de assistent niet aanwezig is, krijgen aan het eind van het seizoen een factuur van de NTB voor 50 euro, die ook in het Jeugdsportfonds wordt gestort.