Nieuwsbrief 2019/06 – Indeling assistent-officials bekend gemaakt

 In Algemeen

Afgelopen zaterdag was een mooie groep teamcaptains in Utrecht tijdens de ‘kick off’ voor de Teamcompetities. We presenteerden (en bespraken) diverse ontwikkelingen binnen de competitie. Ook de WGWO was present en verzorgde een duidelijke presentatie vanuit juryperspectief. Een aantal zaken hieronder (nog eens) op een rij.

3athlon_nl mediapartner Teamcompetities: samen sterker

We gaan een samenwerking aan met 3athlon_nl! We verwachten dat onze nieuwe mediapartner een mooie impuls kan geven aan onze berichtgeving tijdens het seizoen. En we samen de competitie op dit vlak naar een hoger niveau kunnen tillen. Je leest er alles over in dit nieuwsbericht.

Update competitiereglement

Het vernieuwde competitiereglement staat online. Neem het met je team goed door en mail eventuele vragen tijdig naar de coördinator van jullie divisie. Enkele bijzonderheden lichten we hieronder toe.

Betaling inschrijfgeld

Betaling van de factuur voor deelname aan competitie moet uiterlijk 1 mei (ruim voor de start van het seizoen) zijn voldaan. Bij het inschrijven voor wedstrijden hoeven via IDEAL alleen nog eventuele chipgelden te worden afgerekend.

Inschrijving voor wedstrijden

De deadline voor het inschrijven voor wedstrijden is een dag naar voren gehaald. In de praktijk is het vaak erg lastig voor onze vrijwilligers om op maandagochtend de startlijsten verzendklaar te hebben voor de wedstrijdorganisaties (die deze lijsten op maandag echt nodig hebben). Zeker als er dan ook nog teams zijn die te laat inschrijven en daarmee een zeer onwenselijke extra druk op het team leggen. Om de vrijwilligers de gelegenheid te geven één en ander maandagochtend verzendklaar te hebben én te laat inschrijven extra te ontmoedigen hebben we besloten de deadline 24 uur naar voren te halen (nacht van zaterdag op zondag, in het weekend voorafgaand aan de wedstrijd). Later inschrijven kan nog wel, maar levert een boete op van 50 euro die bij het inschrijven van het team via IDEAL wordt voldaan.

Let op: de inschrijving voor alle competitiewedstrijden opent op 1 mei.

Aanpassing spelregel rondom ‘meetellen van DSQ’

We attenderen jullie op artikel 9, lid 1c. Tot op heden telde iedere DSQ (ongeacht het soort overtreding) mee in de teamuitslag. Deze spelregel is sinds het begin van de competitie van kracht en is bedoeld om kwalijk onsportief gedrag jegens anderen te voorkomen. In de loop der jaren zijn er meerdere voorbeelden geweest waarin het gevolg van het toepassen van deze spelregel naar ons gevoel niet in verhouding was met de daadwerkelijke overtreding. Reden om de spelregel te herzien.

Een DSQ blijft uiteraard een DSQ (als je daartegen in beroep wil, verwijzen we je naar het algemene wedstrijdreglement). Het team wordt door deze DSQ al gestraft, omdat een potentieel goed resultaat verdwijnt uit de uitslag en mag deze DSQ wegstrepen. Uitgezonderd die overtredingen waarbij sprake is van het onsportieve gedrag waar de regel ooit voor bedoeld is. Deze zijn benoemd in ons reglement. En let op, als je voor één van deze overtredingen een DSQ krijgt, telt deze dus wel mee in de teamuitslag.

Startgerechtigdheid

Uiterlijk wanneer moet ik welke licentie hebben? Een veelgestelde vraag de laatste dagen. Mede omdat we per abuis afgelopen zaterdag offline en online de 1eDivisie zijn vergeten mee te nemen in de communicatie hierover.

Daarom nogmaals helder op een rij (zie ook artikel 7, lid 4a en 4b):

  • Om in de Eredivisie en 1eDivisie te kunnen starten moet je op 19 mei in het bezit zijn van een NTB-licentie (A, L of T) die gekoppeld is aan de vereniging waarvoor je uitkomt in de competitie (check: laatste drie cijfers). Uiterlijk op de dag van de competitiewedstrijd moet een L- of T-licentie zijn omgezet naar een A-licentie..
  • Om in de 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie te kunnen starten moet je op e dag van de competitiewedstrijd in het bezit zijn van een A-licentie die gekoppeld is aan de vereniging waarvoor je uitkomt in de competitie (check laatste drie cijfers). Deze licentie kan – net als voorgaande jaren – tijdens het seizoen worden aangevraagd.
  • Alle andere soorten licenties (X-, L-, T-, aanverwante bonden) leveren geen startgerechtigdheid op.

Indeling assistent-officials

Afgelopen zaterdag hebben aanwezige teams actief ingeschreven op de beschikbare plekken voor de assistent-officials. Alle niet ingeschreven teams zijn door de WGWO ingedeeld, zoveel mogelijk op basis van geografische logica. De indeling staat online. In de volgende nieuwsbrief zullen we nog eens alle details rondom de inzet van assistent-officials met jullie delen. Voor nu: noteer jullie datum en locatie en ga alvast op zoek naar een vrijwilliger die jullie team deze dag een poosje kan helpen.

Let op: Vragen en opmerkingen over de inzet van assistent-officials kan je sturen naar de WGWO: officials@triathlonbond.nl.

Tot slot

De komende weken kunnen jullie over diverse onderwerpen verdere terugkoppeling en/of uitleg verwachten. Houd onze social media kanalen – en natuurlijk de nieuwsbrieven – in de gaten. Tot snel!