Promotie – degradatie schema 2019 definitief vastgesteld

 In 4eDivisie, 3eDivisie, 2eDivisie, 1eDivisie, Eredivisie, Algemeen

Uitbreiding Teamcompetities Triathlon met 3eDivisie voor vrouwen

Foto: Romy Louise van Schooneveld

De teams hebben er even op moeten wachten, maar vandaag kan dan eindelijk het nieuwe promotie-degradatie schema worden gepresenteerd. Het is opgenomen in het competitiereglement van de Teamcompetities, dat verder ongewijzigd is ten opzichte van de eerdere versie.

Uitbreiding aantal competitieniveaus bij vrouwen

Meest in het oog springende verandering ten opzichte van eerdere jaren is de toevoeging van een Badmutsen.com 3eDivisie Noord en Zuid voor vrouwen. Door een flinke toename van het aantal vrouwenteams de afgelopen jaren, én het sterk uiteenlopende niveau in de huidige Schuiteman 2eDivisie, een ontwikkeling waar de organisatie van de competitie al enige tijd op voorsorteerde. Om alle teams evenwichtig te verdelen over de competitie betekent dit voor de vrouwen in de 1eDivisie 2eDivisie dat er (dit jaar) aan de onderkant relatief veel teams zullen verschuiven.

Vaste grootte per divisie

Daarnaast valt op dat in het nieuwe schema alle in de afgelopen jaren wat scheef gegroeide aantallen per divisie worden rechtgezet. Voor de mannenteams van de Eredivisie t/m 3eDivisie betekent dit dat er in 2019 geen degradatieplekken zijn. Uitgangspunt is verder dat iedere divisie ieder jaar uit hetzelfde aantal teams bestaat. En dat wanneer er in een bepaalde divisie grote verschillen ontstaan (bijvoorbeeld door afmelding van enkele teams) deze zo veel mogelijk worden hersteld.

In- en uitstroom 4eDivisie mannen

Om jaarlijks mogelijkheid te blijven bieden voor nieuwe teams om in de competitie mee te draaien, verliezen de laagst geplaatste teams uit de Pioneer 4eDivisie Noord en Zuid hun garantie op een startplek in 2020. Wel kunnen zij na het seizoen direct aangeven er in 2020 graag weer bij te zijn. Afhankelijk van de animo onder nieuwe teams, kunnen deze teams al dan niet mee doen. Wanneer er geen ruimte voor deze bestaande teams is om in 2020 mee te doen, komen zij bovenaan de wachtlijst te staan voor het seizoen daarna (2021) en hebben stromen dat seizoen met voorrang terug in de 4eDivisie.

Maximaal één team in de 2eDivisie vrouwen

Voor de verenigingen die nu met twee teams actief zijn in de 2eDivisie geldt dat, ook als beide teams zich zouden handhaven, één van beide teams volgend seizoen uit zal komen in de 3eDivisie. In de 2eDivisie is vanaf 2020 nog slechts plek voor één team per vereniging.

Het volledige promotie-degradatie overzicht, inclusief de beoogde aantallen per divisie, is te vinden in de nieuwe versie van het competitiereglement Teamcompetities (artikel 2 en artikel 4).

.