Nieuwsbrief 2020/08 – Annulering Teamcompetities Triathlon 2020

 In 4eDivisie, 3eDivisie, 2eDivisie, 1eDivisie, Eredivisie, Algemeen

Een lange inleiding is overbodig. We zagen elkaar op 7 maart in Utrecht en keken samen met jullie vol enthousiasme, goede zin en mooie ideeën vooruit op een nieuw seizoen Teamcompetities Triathlon. Nog geen week later zag de wereld er ook in Nederland heel anders uit. En weer twee weken verder nemen we een heel moeilijk besluit: we annuleren de Teamcompetities Triathlon in 2020. Nog voor ze zijn begonnen. En dit leggen we graag uit.

COVID-19

Foto: Marcel Meinema

De maatregelen rondom het corona-virus maken dat alle evenementen tot in ieder geval 1 juni zijn afgelast. De onzekerheid over de periode erna maakt het voor veel organisaties heel ingewikkeld om hun evenement terdege voor te bereiden. Met name evenementen in de maanden juni en juli zien sponsoren afhaken, vrijwilligers twijfelen, bedrijventeams met ineens heel andere prioriteiten, leveranciers met vergelijkbare problemen, missende inkomsten door het uitblijven van inschrijvingen, medische diensten die geen garanties kunnen geven dat ze aanwezig zijn (voorwaarde voor een veilig evenement) en daarbij natuurlijk de onzekerheid over het al dan niet verlengen van de maatregelen van overheidswege. Financiële, praktische en sportieve onzekerheid, op alle vlakken. Nog los van een moreel dilemma of het kort na het eventueel opheffen van de maatregelen goed is om een landelijke evenement met honderden tot duizenden deelnemers te willen organiseren. Zeer ingewikkelde materie; waar wij alle organisaties heel veel wijsheid bij wensen.

TEAMCOMPETITIES 2020

‘De competitie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 wedstrijden’. Aldus artikel 3, lid 2 uit ons competitiereglement. Nooit eerder zijn we als organisatie zo intensief met die zin bezig geweest. De maatregelen vanuit de overheid reduceren de wedstrijdkalender voor de competitie technisch gezien op dit moment tot vier wedstrijden. Het hete hangijzer dat organisaties in met name juni en juli boven het hoofd hangt, maakt echter dat de kans op een competitie die nog competitiewaardig is, steeds kleiner wordt. Het uitstellen van evenementen (verplaatsen naar bijvoorbeeld september) blijkt ook lastig; garanties worden momenteel door niemand gegeven. Daarnaast zijn behoorlijk wat triatleten werkzaam in de zorg, wat maakt dat ook diverse teams voor een dilemma staan. We merken dat er behoefte is aan duidelijkheid, bij zowel wedstrijdorganisaties als teams.

Na zeer intensief en langdurig overleg binnen de NTB is besloten een streep te zetten door alle door de NTB gecoördineerde competities in 2020. Dat betekent dat zowel het Jeugd- en juniorencircuit als de Teamcompetities in 2020 worden afgelast. Nog voor ze zijn begonnen.

Wie had dat een maand geleden kunnen bevroeden. Wij niet. En we vinden het een heel heftig besluit. En gelijktijdig vinden we het onze morele verplichting om als NTB deze verantwoordelijkheid te nemen en dat het niet van de keus van één of meerdere wedstrijdorganisaties af mag hangen of onze competitie door kan gaan. We weten dat er organisaties in juni / juli zijn die – ondanks dat de deadline vanuit de overheid op 1 juni ligt – om alle in de eerste alinea genoemde redenen geen mogelijkheden zien een veilig, strak en financieel gezond evenement neer te zetten. Enkelen staan op het punt hun evenement af te blazen. Het mag niet van de moeilijke afwegingen die deze organisaties moeten nemen afhangen, of er wel / geen competitie is. Allerhande risico’s aangaan, ‘enkel’ omdat er ook competitiewedstrijden op het programma staan, kan niet de bedoeling zijn. Zij moeten in onze ogen de vrijheid hebben en voelen om een eigen keus te maken. 

WAT NU?

Een heftig besluit, dat noemden we al. Met gevolgen voor alle betrokkenen. De NTB kan haar verenigingen dit seizoen ‘triathlon als teamsport’ niet in de zo geliefde vorm aanbieden. Geen geregisseerde onderlinge strijd voor promotie, lijfsbehoud, het voorkomen van degradatie. Geen landskampioenen en geen sprintjes om plek 72. Om maar wat te noemen. En gelijktijdig, in het licht van de ontwikkelingen: uiteraard alleen maar bijzaak.

Wedstrijdorganisaties hadden enorm veel zin om ‘triathlon als teamsport’ binnen hun evenement een mooie plek te geven. Onderdeel te zijn van het mooie reizende circus dat de competitie is en een bijdrage te leveren aan een prachtig seizoen voor alle teams.

Voor jullie als verenigingen valt een belangrijke vorm van wedstrijdsport weg. Van Eredivisie t/m 4eDivisie zullen alle mooie plannen, tactieken en sportieve ambities een seizoen ‘on hold’ moeten. Jullie leven – en trainen – met elkaar iedere winter toe naar een nieuw seizoen en nu verdwijnt ineens het strijdtoneel. Niet leuk!

DE GEVOLGEN, FINANCIEEL EN SPORTIEF

Een team dat zich inschrijft voor de competitie gaat daarmee – normaal gezien – een betalingsverplichting van 100% van het deelnamebedrag aan. Eind 2019 hebben  alle teams een 25% aanbetaling gedaan voor seizoen 2020; de facturen voor de resterende 75% zijn onlangs verstuurd naar alle penningmeesters.

Wedstrijdorganisaties ontvangen voor het hosten van één of meerdere competitiewedstrijden een vooraf vastgestelde vergoeding. Normaal gezien als een team zich om welke reden dan ook terugtrekt, blijft de betalingsverplichting van kracht. Immers: de competitie gaat ook zonder dat team verder, de wedstrijden worden georganiseerd en de kosten worden gemaakt. De begroting is gebaseerd op de inkomsten vanuit alle teams.

We zitten momenteel echter niet echt in een situatie die je kan duiden als ‘normaal gezien’. Nu we als NTB de keus maken een streep door de competitie te zetten, kunnen we in onze ogen onmogelijk van verenigingen vragen om de 100% kosten op te hoesten. 

Er is al wel veel voorwerk gedaan voor seizoen negen van de Teamcompetities, diverse kosten zijn gemaakt, vaste lasten lopen door en een team vrijwilligers zet zich het jaar rond in voor de competitie. Maar ook: er is geen competitie-aanbod, geen prijzengeld, geen inzet van media en alle andere extra’s die de competitie de competitie maken. Dit betekent overigens ook voor de wedstrijdorganisaties een forse aderlating in hun begroting.

Voor verenigingen seponeren we de onlangs verstuurde facturen, wat betekent dat jullie 75% van het deelnamebedrag terug krijgen en 100% van eventuele sponsorbijdragen. Als organisatie achter de Teamcompetities werken we dit seizoen natuurlijk door. Om de competitie in 2021 een glanzende doorstart te geven. En om daar waar het mogelijk is – in samenwerking met de evenementen op onze kalender – dit seizoen nog een aantal mooie dingen voor jullie te kunnen organiseren.

Sportief gezien behouden alle teams uiteraard hun startplek voor 2021. 

DENKEND IN MOGELIJKHEDEN

We realiseren ons dat alle betrokkenen getroffen zijn (verenigingen, organisaties en NTB). Gelijktijdig denken we graag in kansen en mogelijkheden. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen kan het zijn dat later in het seizoen diverse evenementen wél door kunnen gaan. 

Met de wedstrijdorganisaties die op de kalender van de Teamcompetities staan, houden we dit seizoen nauw contact. In overleg kan het zijn dat de startseries die voor de competitie gereserveerd waren op een andere manier worden opengesteld voor ‘triathlon als teamsport’. Hoe dat er precies uit gaat zien, daar werken we de komende periode aan. Het verschilt wellicht per wedstrijd en is natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen. Het lijkt ons gaaf om – ondanks het feit dat er van een competitievorm in de zuivere zin van het woord geen sprake is – het ‘wow-gevoel’ dit seizoen toch nog een paar keer met jullie te beleven.

In alle gevallen zal de inschrijving dan direct via de wedstrijdorganisatie lopen, bepalen zij het inschrijfgeld en rekenen teams / atleten die mee willen doen direct af bij de wedstrijdorganisatie. En kijken wij als organisaties waar we speciale extra’s kunnen brengen.

‘EEN MOOI POTJE TRIATHLON’

Een mooie quote uit een reactie eerder deze week op Facebook: ‘Laten we hopen dat we nog een mooi potje kunnen triathlonnen!’ Zodra het weer verantwoord is, kunnen we weer gaan genieten van het mooie spelletje dat triathlon is. Tot die tijd doen we er goed aan een pas op de plaatst te maken, in het licht van grotere belangen, waar we ook allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. 

We vragen om jullie begrip voor dit moeilijke besluit en de vervelende gevolgen voor alle betrokkenen. En we kunnen ons voorstellen dat jullie n.a.v. dit bericht vragen hebben. Stel ze in dat geval aan de coördinator van jullie divisie. Eventuele veelgestelde vragen zullen we zo snel mogelijk centraal beantwoorden.