Nieuwsbrief 2022/4 – Official assistenten dit jaar weer ingezet

 In 4eDivisie, 3eDivisie, 2eDivisie, 1eDivisie, Eredivisie, Algemeen

Datum & link ‘kick off’ voor teams

Zoals eerder aangekondigd organiseren we op woensdagavond 23 maart een ‘kick-off voor teams’. Net als in 2021 is dit een online meeting, speciaal voor alle teamcaptains. We kijken met de captains vooruit naar het nieuwe seizoen, delen ontwikkelingen en informeren jullie over praktische zaken. Vervolgens kunnen captains deze informatie verder verspreiden binnen hun team / vereniging. We starten om 20.00 uur met een meeting voor alleen de Eredivisie-captains en aansluitend is van 20.45 – 21.45 uur de meeting voor alle divisies (ook de Eredivisie). Hieronder vind je de links naar de meetings. Aanmelden is niet nodig, zorg dat je de 23e tijdig in de meeting inlogt.

Inzet official-assistenten in 2022

Net als in eerdere seizoenen, is ieder team in de Teamcompetities verplicht om één keer per seizoen bij een wedstrijd iemand mee te nemen die inzetbaar is als official-assistent rond de startserie van het eigen team. De reden hiervoor is simpel: door de Teamcompetities wordt het wedstrijdprogramma complexer. Sowieso al door de toename in het aantal wedstrijdseries, maar ook door het toepassen van bijzondere wedstrijdformats. De grotere druk daarvan op de officialtaken op een bepaalde wedstrijddag kan niet alleen worden afgewenteld op de wedstrijdorganisatie zelf, of op het officialkorps. Sinds 2017 is daarom afgesproken dat ieder team dat actief is in de Teamcompetities in één wedstrijd in het seizoen een official-assistent aanwijst een meeneemt om op die manier de extra belasting van het officialkorps door de Teamcompetitie te verlichten.

Een official-assistent kan een teamgenoot zijn die zelf die dag niet in actie komt, een andere clubgenoot, een supporter, familielid etc etc. De enige voorwaarde die eraan is verbonden, is dat deze persoon niet al als official te boek staat bij de NTB. De reden hiervoor is logisch: NTB-officials kunnen door de NTB bij races worden ingedeeld voor officialtaken. Wanneer een competitieteam zo iemand inzet voor het vervullen van een taak als official-assistent, verlicht dat de druk op het officialkorps niet. Is de officialassistent op de wedstrijddag niet aanwezig, dan zal er een boete van €50,- bij de vereniging worden geïnd. Dit bedrag zal – evenals voorgaande jaren – worden gedoneerd aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit goede doel maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie/lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen

Elk team kan weer intekenen voor de wedstrijd van zijn voorkeur. Omdat er geen fysieke ‘kick-off voor teams’ plaatsvindt, heeft de WGWO digitale intekenlijsten gemaakt. Waarbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt…. Wacht dus niet te lang, want dan is de wedstrijd waar de voorkeur naar uitgaat mogelijk al gevuld. Klik op de link van jouw divisie, om je voorkeur door te geven. Indien je voor 25 maart 20.00 uur geen voorkeur doorgeeft zal de WGWO jouw team indelen.