Veranderingen opzet divisies

 In 4eDivisie, 3eDivisie, 2eDivisie, 1eDivisie, Eredivisie, Algemeen

De afgelopen jaren is het aantal teams in de Eredivisie sterk teruggelopen. Ook in de overige divisies zien we een kleine afname in de team aantallen. Dit jaar doen er 237 teams mee. In 2020 waren dat er nog 275. Daarom hebben we de afgelopen tijd de opzet van de competitie kritisch tegen het licht gehouden.

Hoe zorgen we dat alle divisies weer goed gevuld worden? Hoe zorgen we ervoor dat ook grote verenigingen voldoende startgelegenheid behouden? Hoe zorgen we ook in de Eredivisie weer voor een breed startveld? Zomaar enkele van de vragen die we de revue hebben laten passeren en waarover we ook met diverse partijen en teams van verschillende divisies hebben overlegd om tot een aangepaste opzet van de competitie te komen. Wat er gaat veranderen lees je hieronder.

Vanaf 2024 minder divisies

Met ingang van volgend seizoen zijn er minder divisies. Bij de mannen wordt de 4eDivisie en bij de vrouwen de 3eDivisie opgeheven. De 1eDivisie bestaat vanaf volgend seizoen uit een afdeling noord en zuid. Dit heeft tot gevolg dat we bij de mannen van 8 naar 7 divisies en bij de vrouwen van 6 naar 5 divisies gaan.

De competitie-piramide komt er als volgt uit te zien:

 • Eredivisie m/v
 • 1eDivisie noord m/v
 • 1eDivisie zuid m/v
 • 2eDivisie noord m/v
 • 2eDivisie zuid m/v
 • 3eDivisie noord m
 • 3eDivisie zuid m

Meer teams van één vereniging vanaf 2eDivisie en lager toegestaan

Het aantal teams per divisie wordt ten opzichte van de huidige aantallen (fors) opgehoogd. Tevens is het vanaf de 2eDivisie en lager toegestaan om met meerdere teams van dezelfde vereniging actief te zijn. Op deze manier blijft er, ondanks dat het laagste competitieniveau wordt opgeheven, toch ook voor grotere verenigingen voldoende startgelegenheid. Tevens biedt het verenigingen met een grote groep atleten van hetzelfde niveau de kans om met een extra team uit te komen in de competitie.

Per divisies nemen maximaal de volgende aantallen teams deel:

 • Eredivisie 18m / 12v
 • 1eDivisie noord 25m / 23v
 • 1eDivisie zuid 25m / 23v
 • 2eDivisie noord 25m / 23v
 • 2eDivisie zuid 25m / 23v
 • 3eDivisie noord 25m
 • 3eDivisie zuid 25m

Meer promotieplekken en geen degradatieplekken voor teams

Door het opheffen van de laagste 4eDivisie mannen en 3eDivisie vrouwen en splitsen van de 1eDivisie in een afdeling noord en zuid promoveren meer teams dan normaal. Er degraderen geen teams in komend seizoen. Na afloop van het seizoen wordt op basis van de eindstanden elke divisie aangevuld tot maximaal het hierboven genoemde aantal teams. Hieronder zetten we de promotieplaatsen per divisie op een rij. Let op! Promotie is verplicht voor teams (uitgezonderd *)

Promotie mannen
 • 1eDivisie -> Eredivsie: 9 tot 10 teams
 • 2eDivisie -> Eredivsie: 1*
 • 2eDivisie -> 1eDivisie alle teams
 • 3eDivisie -> 1eDivisie: 2 tot 3 teams
 • 3eDivisie -> 2eDivisie: alle overige teams
 • 4eDivisie -> 2eDivisie: 5 tot 6 teams
 • 4eDivisie -> 3eDivisie: alle overige teams
Promotie vrouwen
 • 1eDivisie -> Eredivsie: 5 tot 5 teams
 • 2eDivisie -> Eredivsie: 1*
 • 2eDivisie -> 1eDivisie alle teams
 • 3eDivisie -> 1eDivisie: 3 tot 4 teams
 • 3eDivisie -> 2eDivisie: alle overige teams

* De kampioenen uit de 2eDivisie krijgen de mogelijkheid aangeboden van een superpromotie naar de Eredivisie. Dit is geen verplichting, het mag. De gewone promotie naar de 1eDivisie blijft wel verplicht.

Indeling noord / zuid

De teams uit de 1eDivisie die niet promoveren, worden verdeeld over een nieuwe 1eDivisie noord en een 1eDivisie zuid. Alle teams van een vereniging komen of in de afdeling noord of in de afdeling zuid uit. In eerste instantie worden de verenigingen ingedeeld, zoals deze indeling de afgelopen jaren gehanteerd is en op basis daarvan worden ook de promoverende teams in de lagere divisies bepaald.

Al enige jaren is het aantal teams in de afdeling zuid groter dan in de afdeling noord. Nu de opzet voor komend seizoen wordt aangepast wordt, na afloop van de inschrijving voor seizoen 2024, de huidige indeling over de afdelingen noord en zuid kritisch bekeken en mogelijk dat er dus verenigingen in een andere afdeling worden ingedeeld om tot een betere verdeling over de afdelingen noord en zuid te komen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een vereniging voor volgend seizoen weer in dezelfde afdeling (noord of zuid) wordt ingedeeld.

Eredivisieteams bij de mannen van 5 naar 4 atleten

Teams in de Eredivisie mannen bestaan volgend jaar weer uit 4 atleten. Voor veel verenigingen blijkt het toch lastig om voldoende atleten aan zich te binden en zo wordt het voor verenigingen makkelijker om ook op het hoogste niveau uit te kunnen komen. Ook de doorstroming vanuit de 1eDivisie wordt eenvoudiger, omdat een team zich niet hoeft te versterken met extra atleten. Met bij de mannen 20 teams van 4 atleten blijven er dan ook nog steeds 20 individuele plekken beschikbaar op het NK sprint en het NK standaardafstand. Want ook de komende jaren blijven deze wedstrijden gecombineerd met een Eredivisiewedstrijd.

Minder stayer wedstrijden

In de Eredivisie blijven alle wedstrijden stayerwedstrijden, in de 1eDivisie is dit niet meer altijd het geval. Het blijkt al enige jaren erg lastig om organisaties en parcoursen te vinden die in staat zijn om een stayerwedstrijd te organiseren. Met een 1eDivisie noord en zuid zouden we nog meer organisaties moeten vinden die stayerwedstrijden kunnen organiseren. Met ingang van 2024 zijn daarom niet alle wedstrijden in de 1eDivisie een stayerwedstrijd.

Voor de overige divisies verandert er niets. De wedstrijden vinden in het non-stayerformat plaats. Met uitzondering van de wedstrijdformats met een kort (eerste) zwemonderdeel, zoals bijv. de team-relay en dubbele supersprint.

Tot slot

We hopen met bovenstaande aanpassingen vanaf seizoen 2024 een toekomstbestendige competitie neer te zetten, die voor iedereen nog jaren uitdaging en plezier biedt. We begrijpen ook dat bovenstaande misschien niet voor alle teams in de competitie een verbetering oplevert. Toch denken we, na zorgvuldige afweging en inspraak, dat dit de beste optie is. We wensen iedereen heel veel succes met de aanstaande finales!

P.S. Vergeet je niet op te geven voor de afsluitende BBQ en Triathlon-Camping in Roermond! (Zie eerdere mail)

Vragen?

Mail dan naar teamcompetities@triathlonbond.nl.